EFS och EECMY

Jag har fått en fråga i en kommentar om vad som sas i den konsultation nyligen hölls mellan EFS och EECMY (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesu).

Så här vill jag sammanfatta samtalen:

Alldeles i början av augusti hölls en konsultation mellan EFS och Mekane Yesuskyrkan (EECMY) på Betlehemskyrkans sommarhem Svalkan i Stockholm. Konsultationen föranleddes av de senaste årens korrespondens mellan EECMY och Svenska kyrkan, p g a Svenska kyrkans förändrade äktenskapssyn. EECMY ser detta beslut som mycket problematiskt för relationen till Svenska kyrkan. Eftersom att EFS är en rörelse i Svenska kyrkan önskar EECMY få klarhet i hur EFS fortsättningsvis motiverar sin inomkyrklighet. Därmed fanns ett behov av ett direkt möte mellan EFS och EECMY. Det blev två dagar av samtal där ledare från både EFS och EECMY fick lyssna till varandra och försöka förstå tankegångarna på ömse håll.

Det råder ingen tvekan om att EECMY också fortsättningsvis önskar en nära relation till EFS och att inbjudan till samtal värdesätts högt. EECMYs vice president Dereje Jemberu uttryckte detta i sin avslutning:

– Att få samtala så här bekräftar vår vänskap. Vi har delat frågor som är viktiga för oss på bägge håll. Gud är med oss hela tiden. Vi ser kanske inte allt, men Gud har helhetssynen. Som Guds folk får vi tillsammans vandra vidare i tro.

Konsultationen ledde fram till att ett antal punkter sattes upp som EECMYs ledning och EFS ledning kommer att arbeta vidare med under de närmaste månaderna. Det handlar till exempel om EFS självständighet som rörelse i Svenska kyrkan, om missionsutmaningen bland annat inom Afar- och Somaliregionen, om utbyte av missionärer och möjligheten till att olika utbyten mellan till exempel församlingar och pastorer.

Deltagare i konsultationen var: generalsekreterare Berhanu Ofgaa och vice president Dereje Jemberu (från EECMY), Missionsföreståndare Stefan Holmström, EFS ordförande Anna Thorén, Missionssekreterare Erik Johansson och Karl-Erik Lundgren (från EFS internationella missionsråd) samt Ezra Gebremedhin och Yonas Tamiru (från Mekane Yesusföreningen i norra Europa).

Min förhoppning är att vår relation ska fortsätta att fördjupas och att våra samtal i första hand ska kunna röra olika aspekter av missionsuppdraget att föra vidare evangeliet om Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus.

3 reaktion på “EFS och EECMY

 1. Anonymous

  Vad EECMY anser om ÄB:s svar förstår vi redan av att svarets innehåll och attityd. Många EFS-medlemmar vill nog också ha ett svar på hur EFS numera motiverar sin inomkyrklighet. Svenska kyrkans förändrade äktenskapssyn gäller rimligtvis inom hela kyrkan – även om enskilda troende personligen har en annan tro i frågan. Det är mycket gott att EECMY vill fortsätta den nära relationen till EFS – men kan verkligen EFS ha nära relationer samtidigt till både EECMY och Svenska kyrkan? Det börjar handla om trovärdighet. Hur skall det gå med EFS ”klassiska” otydlighet? För det är väl inte tvetydlighet? För min del behöver du inte bevara denna långa kommentar. Jag inser att det kan vara svårt i nuläget. Men jag vill att den vädras.

  Svara
 2. Anonymous

  Tack för svar. När ni är färdiga med de punkter som sattes upp, hoppas jag att svaren kommer att redovisas.Jag skall be för er.

  Svara
 3. Andreas Holmberg

  Det värsta är ju inte äktenskapsfrågan eller ens läran om barnafödande män, som mitt Folkparti i höst tänker driva igenom i riksdagen (kyrkomötet nästa), vilket ju kyrkohistoriskt sett handlar om rena gnosticismen, för att inte säga fnoskigheterna. Men när även förnekande av såväl syndens realitet som försoningen genom Kristi blodiga offerdöd börjar få fotfäste bland Svenska kyrkans prästerskap, jfr Aspebodafallet (är det underligt, då ”biskop” Spong flerfaldiga gånger inbjudits till bl.a. just Västerås stift?), vetter det i klarspråk rent av åt LaVey-satanismen (en ”förfinad” satanism som egentligen varken tror på Gud eller Satan, bara Människan). Enligt prof. Mattias Martinson skulle dessutom K-G Hammars m fl:s gudssyn (jfr Spongs) ha betraktats som ateism för 100 år sedan. När gnostisk, ateistisk och nysatanistisk teologi läcker in i vår kyrka samtidigt som högkyrkliga vänner alltmer stängs ute p.g.a. sin ämbetssyn (den enda villolära man kan hysa i SvK?), då borde även EFS sitta pyrt till om man är mer lojal mot bekännelsen än mot kyrkoledningen. Vid omvända lojaliteter är det naturligtvis inga problem.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *