Glad påsk! Fira stort!

En glad påsk!

Vårljuset lyser över Uppsala också. Vi går mot den helg som har förändrat alla våra villkor. Korset och den tomma graven. Skammen som förföljer oss och skulden som plågar oss har Jesus burit med oss och för oss. Dyrbare Frälsare, hjälp oss att tro, gör oss fria och frimodiga, så vi slipper vara så inkrökta i oss själva och kan leva och älska mer fullt ut!

Det har varit många dödsfall och sjukdomsfall i vår närhet den sista veckan. Dödens mörker och tanken på min egen grav kan skicka ilningar av olust och fruktan in i min själ. Men även Jesus har delat en gravs hotfulla verklighet och även där blev det ljust som överallt annars dit han kom. Tack starke Herre, för att din grav gör våra gravar heliga och hoppfulla. Vi begravs med dig, så säger vår tro. Vi lever med dig, så säger vårt kristna hopp.

Och han lever med oss! Den Korsfäste och Uppståndne är nu Den Levande. Jag får ropa på honom när det är kris, be honom om hjälp, tacka honom det jag får, viska hans namn i tacksamhet och tillbedjan.

Ser du inte hur ditt liv är omgärdat av ljus? Både det förflutna, nuet och framtiden är genomlyst genom tron på Jesus Kristus. Glad Påsk!

Så fira stort i påsk!

En reaktion på “Glad påsk! Fira stort!

  1. keijo leppioja

    Ja til att fira påsk var rik igen med Jesus som centrum och hans seger in korset var rikedom till oss än idag besta budskap till frälsning med den Heliga Andens kraft och bära vårt kors är med så viktig och tillhör våran uppgift i Herren. Så låt se nästa bibels firande just tidag och tänka att vi har stor framtid med Jesus och den Helig Andens kraft och fröjdas alltid in stor amen och halleluja,tack med välsignelse in nåd keijo södertälje

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *