Gott nytt år med stor livskraft

Det kan inte hjälpas: tårarna tränger sig fram när jag ser hundratals ungdomar med stort allvar, lyssna intensivt på bibelundervisning så långt orken räcker, stå upp och lovsjunga Jesus, gå fram till förbön, gå runt till bönestationer för att tända ljus, få en välsignelse, skriva ett bibelord eller rita en bön.

Jag har alltså haft förmånen att få gå in i det nya året genom att vara med på ungdomslägret Livskraft Mitt, ett av EFS ungdomsförbunds Salt:s 4 tonårsläger över nyår. Skol- och studentrörelsen Credo var också medarrangör, tillsammans med Johannelunds Teologiska Högskola.

Jag blir glad över många saker: programmets fokusering på Jesu verk, möjligheten att få fördjupa sitt beslut att följa honom och de många unga växande ledare som lägren fostrar. Jag ser nya generationer barn till kristna föräldrar som socialiseras (växer in i) i en egen tro och kompisar som kommer med genom vänskap, skolgrupp eller ungdomsgrupp. Och sångerna är fina. Musikaliskt högklassigt, så vitt jag kan bedöma, och framför allt en Jesuscentrering som är evangelisk och hållbar.

Det kan snörpa till i magen också hos mig som lever så skyddad från omgivningens tryck. Dessa unga lärjungar är utslängda på ett stormigt hav med en korseld av värderingar, med väldigt olika stöd, om ens det, från föräldrar och släkt, ifrågasättande från både skolkamrater och lärare, allt som oftast ganska hånfullt. Det kostar att vilja vara en ung Jesusbekännare idag. Vi behöver be för dem om Guds Andes närvaro och styrka i deras liv.

Visst kan jag fundera på om det bli en för individuell kristendom, ett för ensidigt fokus på det andliga jämfört det mänskliga, för lite utmaning från olika perspektiv och en för anspråksfull andlighet. Men det handlar trots allt om att få vara med om att lägga en personlig grund och möjlighet att börja en livslång vandring med Jesus, där förstås perspektiv kommer att förändras och gråskalor komma till. Men utan en personlig tro på Kristus, en glädje över Bibelordet och en erfarenhet av bön och Guds Andes verkan, så är risken större att fromheten utarmas till oigenkännelighet och att ungdomar inte får chans till de mest grundläggande insikterna i trons liv.

Så jag säger ett grattis till Salt, till alla fantastiska ledare, till alla frivilliga i Lötenkyrkan som hjälpt till, till alla föräldrar som sponsrat avgift och resa, till EFS som får ha ett livaktigt ungdomsförbund och till alla er som lokalt engagerar er för barn och ungdomar. En gott nytt nådens och kraftens år!

En reaktion på “Gott nytt år med stor livskraft

  1. Andreas Holmberg

    Ja, Gott Nytt År 2010. Ett avgörandets år på så många sätt. Vad är kristen tro och vad är det inte? Vad kan accepteras som tolkningsvariationer och vad är det vi ovillkorligen måste stå helt enade bakom? Vad finns det för framtid för kristen tro i vårt land, när den gudstjänstfirande församlingen på så många håll sjunger på sista versen? Ja, det finns en framtid: ”Gå till ordet, Andens ord, läs det, hör det, skriv det, tala och sjung det, under bön om Anden, och se: han skall icke utebliva!” (C.O.Rosenius ur ”Nyårshälsning” 1847).

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *