Grattis Öjersjö till ert goda exempel

Göteborg söndag kväll: invigning av den nya kyrkan i Öjersjö, Partille. Ni har kanske sett bilder på EFS Facebook-sida?! En härlig gudstjänst, med massor av folk, procession, ballonger, såpbubblor, barn, sång från Sydafrika, Tanzania och Etiopien, fin predikan av Anders-Petter Sjödin, högtidligt välsignande av ambo, dopfunt och altare av biskop Per Eckerdal och så tack och tal av ordförande för EFS-föreningar, kyrkoråd, kyrkonämder, samfälligheter, grannförsamlingar, gäster med flera. Stor fest, stor händelse för Guds rike. Hopp, glädje, hårt arbete. Vi fick ett vittnesbörd i ett tackmail. En okänd kvinna i 60-års ålder, sa när hon lämnade kyrkan: ”Jag är ateist, på gränsen till agnostiker (paus). Det här var den bästa gudstjänsten jag varit på i mitt liv! Jag var en gång på en gospelgudstjänst i Harlem, den var nästan lika bra”! I det framväxande Öjersjöområdet finns nu en kyrka med en EFS-grupp som kärna. Nya kontakter, nya möjligheter för Jesus. Mission är att ge vidare något från Gud. I samband med Öjersjöstarten är det många som får göra det. Alla är att gratulera: Saron-församlingen i Göteborg, som har byggt sommargården som nu är Öjersjökyrkan, som bett in platsen och området och sålt för ett välsignat pris. EFS_ öreningen i Furulund – som såg möjligheterna att betyda mer för fler och tillsammans med församlingen startade och byggde upp Furulundskyrkan – och nu Öjersjödito. Furulundskyrkan – som har skickat några av sina bästa och mest engagerade till Öjersjö Sävedalen-Partille samfällinghet och Partille församling – för satsningen på att köpa gården och göra en kyrka här. Göteborgs stift – för att ni har sådana goda krafter (i kyrkan och i EFS) som tillsammans kan åstadkomma något sådant som Öjersjö. EFS och Svenska kyrkan tillsammans – för att det finns sådana möjligheter i ett samarbete som Öjersjökyrkan är ett exempel på. Alla som särskilt engagerar er i arbetet i Öjersjö – för att ni får leva i en stor och meningsfull utmaning Men allra mest till alla som bor i Öjersjö – det som hänt visar att älskar och söker er! Jag hoppas att Öjersjö ska låta tala om sig. Att den välsignelseström som ni står i ska växa sig starkare. Att fler ska få visioner och frimodighet att skapa nytt. Att EFS ska våga tänka i nya banor. Att Svenska kyrkan ska göra det och bli allt mer missionerande i sitt tänkande. Idag är det min sextioårsdag. Jag har fått en otroligt vackert textad tavla med en välsignelse på av min kära hustru. Och inramningen för övrigt var inte fy skam heller. På lunchen hos ärkebiskopen inför kyrkomötets öppnande så blev jag gratulerad av hela skaran. Det är inte varje sextioårdag som riksdagens talman, civilministern, landshövdingen och hela bunten biskopar hurrar för en. Och kungen och drottingen kom på gudstjänsten… Man tackar! Just nu är jag på väg till medarbetardagar för de tre sydligaste distrikten. Det ska också bli roligt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *