Har EFS någon framtid?

Helgen som gick:
EFS inbjöd unga ledare från hela Sverige till en helg om EFS framtid.. Ung = 17-29 år. Män och kvinnor var ungefär lika många. Jag fick vara med under lördagen. Så inspirerande att möta drivet och pionjärandan, nöden och bönen, inte i första hand för EFS utan för Guds rike i vårt land. Så underbart att märka deras väckelsefokus på Jesus, Bibeln, lärjungaskap och mission. De vill verkligen göra Jesus känd, trodd, lydd och älskad. Så utmanande att höra deras framtidsvisioner.

Vad ser de för framtid? Vad önskar de? Några intryck, en preliminär och ofullständig sammanfattning: Det handlar om Guds rike, EFS och Svenska kyrkan är bara redskap och är bara intressanta om de kan förmedla och rymma en vision för Guds rikes växt och har evangelistationsfokus. Här finns både längtan efter fördjupning och efter att leva ut tron i vardagen och i hela världen. Här finns önskan om tydlighet i vad vi står för och en kärlek till människor. Här finns olika erfarenheter av EFS och olika erfarenheter av Svenska kyrkan. Här finns olika gåvor, allt från administratörer till evangelister och fanbärare. De flesta är entreprenörer, dock.

Budskapet till EFS:
Vi unga brinnande är med i EFS så länge EFS jobbar för Guds rike. Samfundsgränser är ointressanta…
Vi kan snarare tänka oss bära rörelsen EFS men knappast organisationen.
Vi vill mission, hemma och långt borta.
Vi vill be och agera.
Vi vill ha stöd av er som är äldre, mer erfarna kristna, gärna som mentorer.

Vi måste ta dem på stort allvar, involvera dem mer i framtidstänkande, inriktning och målsättning. Det är utmaning för oss som jobbar med EFS på riks, i distrikt och lokalt. Får de påverka? Kan vi stödja! Vi måste!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *