Möte med EFS systerrörelser

Den här veckan har generalsekreterarna från de nordiska inremissionsrörelserna mötts, tillsammans med ledarna för våra ungdomsrörelser. Vi hade också besök ifrån Gnadauerrörelsen, som är paraplyorganisation för ett hundratal tyska inremissionsrelaterade rörelser och initiativ i en rätt skön brokig blandning. Deras relation till kyrkan liknar på många sätt EFS även om de har många delstatskyrkor i stället för en nationell.

Vi har delat både personliga och arbetsrelaterade frågor i en varm gemenskap, där höjdpunkter har varit bibelstudier tillsammans och personlig bön för varandra. Förutom en del överläggningar och planering för framtiden, var huvudtemat reflektion över den så kallade Cape Town-överenskommelsen utifrån ett lutherskt, nordiskt och ungdomsperspektiv. Dokumentet, som är ett mycket intressant och fullödigt missionsdokument finns att köpa bland annat från Duvans bokhandel. Den första delen är missionsteologisk och den andra missionsstrategisk och adresserar en enorm bredd av missionsutmaningar. Texterna är skrivna som en kärleksbekännelse till Gud, evangeliet, Guds ord, missionen och så vidare, ett rätt överraskande sätt att formulera sig från evangelikalt håll.

Det finns mycket att bejaka, som till exempel betoningen av den kristna trons sanning i en pluralistisk värld och erkännandet av nödvändigheten att fästa tro till Jesus för att bli frälst när universalismen (alla vägar leder till Gud/ingen frälsning behövs) griper omkring sig. Det är glädjande att dokumentet betonar lärjungaträning mer än ledarskap och metoder. Som helhet har överkommelsen ett brett helhetsperspektiv där förkunnelse av evangeliet paras med ett starkt socialt patos.

Den starkaste utmaningen handlar om vår efterföljelse i fråga om ödmjukhet, integritet och enkelhet. Ödmjukhet mot avguden makt, integritet mot avguden framgång och enkelhet mot avguden girighet. Evangeliet hindras av att våra liv inte vittnar om Kristus.

Utifrån ett lutherskt EFS-perspektiv skulle vi behöva bidra med betoningen att det är Guds ande som skapar tron genom evangeliet och att Gud verkar tro genom nådemedlen, det vill säga Guds ord, dopet och nattvarden.

Våra värdar i Danmark var Inre missionen, som motsvarar EFS, och Luthersk Mission som står rätt nära ELM/BV. Inre missionen jobbar med några fräscha hemsidor: adamogeva.dk tar upp sex- och samlevnadsfrågor ur ett kristet perspektiv och har 30 000 besökare per månad. Omgud.net erbjuder bland annat en intressant kurs i kristen tro. Något sådan önskar jag att vi ska kunna ha så småningom.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *