Nu startar Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Igår var jag med på högtidig invigning av Svenska kyrkans nya utbildningsinstitutet i gamla Fjellstedska skolans lokaler vid Fyrisån. Tal av ärkebiskop, generalsekreterare och kyrkostyrelsens vice ordförande Wanja Lundby-Wedin (ÄB är ordförande). Lokalerna är verkligen smakfullt och smart renoverade. Förhoppningsvis har det funnits en sparsamhet även i detta, något som man betonat i sammanförandet av präst, diakon, pedagog och musikerutbildningar. Integrationen av utbildningarna är institutets vision, symboliserad av vackra tygstycken i fyra färger som ärkebiskopen knöt samman. Tros att jag inte tror man ska ha en övertro på det nya greppet, så hoppas jag att det kommer att gynna samarbetet i församlingar framöver. Jag önskar UI lycka till. Vi ber gärna för en god start och en god utveckling!

I predikan i domkyrkan och i tal vid invigningen betonades vikten av mångfald. Det är klart att det kändes en aning kluvet att höra detta stående i minglet tillsammans med företrädare för Johannelund, Bräcke och Ersta-Sköndal diakoni. Jag uppfattar att alla tre sammanhangen inte gnisslar tänder över de indragna utbildningsuppdragen (Inte vid invigningen i alla fall!) utan snarare biter ihop och försöker hitta nya möjligheter för sina kompetenser. Jag är full av beundran för inställningen hos vår rektor Tomas Nygren!

Jag hoppas att talet om mångfald är allvarligt menad. Nog hade mångfalden tjänat på att Johannelund fått fortsätta med den integrerade (!) prästutbildningen för Svenska kyrkan och i den egenskapen varit med i dialog kring församlingsstrategi, rustandet av ideella och predikans innehåll och ärende. Förhoppningsvis kan en del dynamik ändå bli av. Den verkliga mångfalden kommer att avgöras av hur lärarbesättningen ser ut, bredden i kursinnehållet, av professionalitet i pedagogik och tolerans i samtalsklimat, men också av signaler från kyrkans ledning framåt.

Den stora frågan som invigningen påminner om är dock hur de fyra ämbetena präst, diakon, pedagog och musiker kan svara mot den stora missionsutmaningen vi står inför. Blir det tillräckligt missionsdrivet? Kommer mångfalden och spetsen i alla de gåvor Paulus nämner i Efesierbrevet 5 vara viktiga i Svenska kyrkans tänkande framåt: aposteln (missionären), profeten, evangelisten, herden och läraren? Ja, alla Andens nådegåvor i Nya testamentet förstås, kopplade till människors naturliga gåvor. Ska vi kunna svara upp mot missionsutmaningen i Sverige, så är detta en viktig fråga, inte bara för Svenska kyrkan, utan ännu mer för EFS som väckelse- och missionsrörelse i kyrkan. EFS – Evangelium För Sverige!

En reaktion på “Nu startar Svenska kyrkans utbildningsinstitut

  1. Anders Bergstedt

    Jag förstår din vånda över framtiden och förändringen. Vi alla får vara tacksamma över de många präster som utbildats på Johannelund och finns överallt i SVK. Värdet av detta går inte att överskatta då det gäller den evangeliska profilen. Den möter man varje söndag i Klara kyrka och jag ser fram emot att 21 september får höra dej förmedla dagens heliga evangelium där. Jag blir aldrig riktigt klok på den stora gudstjänstfirande församlingen där som har så olika bakgrund och alla blir lika välsignade !!!!!!

    Anders Bergstedt

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *