Officiellt brev från EECMY till Svenska kyrkan

Den femte mars kom Mekane Yesuskyrkans officiella brev till Svenska kyrkan om att man bryter nattvards- och predikogemenskapen. President Wakseyoum skriver att EECMY har beräknat kostnaden för de konsekvenser beslutet kommer att få. En del ytterligare detaljer kring konsekvenserna av beslutet kommer man att återkomma till.

Brevet innehåller en lång redogörelse för hela processen sedan 2006 och hur Mekane Yesus ser på den. Man uttrycker smärta över och kritik mot att Svenska kyrkan inte på allvar velat lyssna och inte velat backa från sitt beslut. Därför menar man sig inte ha något annat val än att fullfölja det som tidigare kommunicerats. Det handlar om att man betraktar Svenska kyrkans beslut och hållning som ett så stort avsteg från Guds ord att man vill markera det på det mest kraftfulla sättet man har, nämligen med att bryta kyrkogemenskapen med Svenska kyrkan. Man önskar att pågående projekt med stöd från Svenska kyrkan ska fullföljas enligt kontrakten, förutsatt att Svenska kyrkan är villig till det.

I brevet refereras till den långvariga relationen mellan EECMY och Svenska kyrkan som inleddes och under lång tid upprätthölls genom EFS arbete, men senare också genom Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen.

Det återstår nu att se hur Svenska kyrkan svarar på detta och vad som händer i Lutherska världsförbundet. För EFS del har vi muntliga försäkringar om att EECMY önskar fortsatt relation med EFS. Hur detta ska hanteras praktiskt blir ett ämne för samtal med EECMY. Vi har för avsikt att fortsätta med projekt och närvaro i Etiopien. Vi stöder en handfull viktiga projekt, både vad gäller barn, kvinnor och församlingsplantering bland onådda folkgrupper och vi har missionärerna Erichsens och Nordéns på plats för att arbeta på Aira sjukhus respektive i EECMY:s utveckling av ledare inom ungdomsarbetet.

EECMY har alltså skriftligt kommunicerat att man inte vill ha nattvards- och predikogemenskap med Svenska kyrkan. Det gäller sålunda i första hand funktioner som är knutna till prästämbetet. Jag räknar med att vi får samtala med EECMY:s ledning om hur de vill att vår präst Jonas Norden ska fungera i denna situation. Beroende på hur Svenska kyrkan reagerar, så kan vi också behöva samtala med dess ledning om hur vi ska agera för att vi på bästa sätt kan leva i det läge som nu uppstår. Vår främsta ledstjärna i detta är EFS uppgift att främja Kristi rikes tillväxt. Låt oss därför fortsätta att be om att hans rike ska kunna befrämjas också i och genom denna smärtsamma situation.

7 reaktion på “Officiellt brev från EECMY till Svenska kyrkan

 1. Andreas Holmberg

  Ja, det är ett stort böneämne. Jag hoppas nu att EFS inte frestas tala med kluven tunga och inför kyrkoledning och mer ”liberala” EFS-are hävda att vi inte så alldeles definitivt har intagit någon ståndpunkt i fråga om äktenskapet – eller i varje fall inte ämnar driva frågan om en ”återställare” – medan vi inför Mekane Yesus-kyrkan överdriver vår mycket modesta kritik mot kyrkomötesbeslutet 2009 och ivrigt betygar vår totala uppslutning kring heteronormen.

  Och jag hoppas och ber att EFS – trots styrelseledamoten Bengt ”Begis” motsatta ståndpunkt – öppet ska arbeta för ett återinförande av 2008 års äktenskapsbegrepp, i vår kyrka åtminstone, och JUST DÄRFÖR med trovärdighet ska kunna attackera verklig homofobi var den än sticker upp sitt fula tryne, i Etiopien eller i Sverige. (Queerideologin och homofobin parasiterar ju på varandra; just nu driver t.ex. Öst- och Västeuropa isär i varsitt dike i den här frågan. Väst upplöser könsbegreppen medan Öst och i viss mån syd stiftar alltmer drakoniska lagar).

  Men nu ska jag snart sluta skriva så att inte Anders B. tycker att jag tar för stort utrymme och gör det för enkelt för mej. EFS´ och Svenska kyrkans situation just nu påminner mej om berättelsen om mannen, pojken och åsnan. Den som vill göra alla till lags får till slut – bära åsnan.

  Svara
 2. Andreas Holmberg

  Tack förresten för redogörelsen! Eftersom jag delar Anders Bergstedts önskemål om ett vettigt debattforum – och samtidigt förstår varför han tycker att jag tar för stort utrymme! – har jag på min egen blogg länkat till dina bloggposter och återgivit mina kommentarer (samt några andras) plus några nya frågor i ämnet, så att den som eventuellt har lust kan samtala där också, se http://efsidag.blogspot.se/2013/03/diskussionen-pa-missionforestandarens.html

  Givetvis vore ändå det bästa om fler EFS-are, även kvinnor, delgav sina synpunkter och reaktioner här. Och om du, som Anders också önskat, kunde kommentera en del av dem (t.ex. Erik Thors fråga om EFS-präster faktiskt får viga samkönat). T.o.m. ärkebiskopen har ju börjat att besvara en del frågor via sin blogg utan att fördenskull ta upp ALLT som undras (det hinner ju ingen).

  Svara
 3. Anonymous

  Andreas H:s inlägg säger egentligen allt det som många tänker. När skall EFS sluta ”halta på bägge sidor”? Å ena sidan en del av Svenska kyrkan, å andra sidan goda förhållanden med EECMY. Vilket med normalt logiskt tänkande betyder: Å ena sidan lojal mot SVK äktenskapsbeslut, å andra sidan lojal mot EESMY med diametralt motsatt syn i frågan. DET HANDLAR OM TROVÄRDIGHET, INTE ENDAST ATT JÄMKA SIG FRAM. Att inte stöta sig med någon kan innebära att man jämkar sin hållning intill det absurda. Kära EFS, Kristi rikes tillväxt behöver tydlighet. Hur skall man annars kunna förstå vad Kristi rike är? Kära EFS styrelse, Inför Herren Jesus måste var och en ta ställning.
  Jag blir alltmer övertygad om att EFS behöver intern väckelse. Åter till Kristus alltså. Det är ju inte EFS rike som skall främjas, utan Kristi rike. Gud välsigne ett tydligt EFS. Säger jag som (hittills) anonym EFS-medlem

  Svara
 4. Anonymous

  Jag behöver inte kommentera detta vidare eftersom artikeln och kommentarerna till fullo belyser problemet. I söndags var det Jungfru Marie Bebådelsedag och jag var på en fantastisk gudstjänst i fullsatt Klara Kyrka.Där skulle ett för mig okänt namn ,Mats Nyholm predika. Jag gjorde mig inga stora förhoppningar, men ack vad jag bedrog mig !En totalt bibeltrogen predikan framförd med struktur. kraft,humor och ett kroppsspråk – ja enmansshow som var oemotståndlig.Sammanfattningen på fem fingrar blev ett Credo !

  Sedan fick jag träffa mångfalden av invandrare, räddade kriminella och missbrukare,präster, poliskollegor och till samhällets högsta. Lyckan blev sedan fullkomlig då media igår redovisade att nu skulle Klara Kyrka få 5 ton härlig hästlasagne till den långa matkön av de som inget har ! Det är teologi i praktik !

  Anders Bergstedt

  Svara
 5. Björn Larsson

  Jag kan tycka att det är mycket bra om EFS finns som en länk i sammanhanget. Det är ju å ena sidan så att inte alla i Svenska kyrkan tycker att den förändrade äktenskapssynen var bra, och å andra sidan, inte heller alla i Mekane Yesus-kyrkan ville göra en så stark markering. Jag, och många andra, vill dock stödja vänner och fattiga i Etiopiens kyrka på ett strukturerat sätt. EFS var de som Gud använde för att börja arbetet för 150 år sedan och ter sig som ett lämpligt redskap att upprätthålla en relation i denna svåra situation. Det måste inte vara mesigt att försöka göra det bästa av situationen.

  Svara
 6. Andreas Holmberg

  Nej, det är sant, Björn. Men läste du Kyrkans Tidning i torsdags? Om det är sant att EECMY och etiopisk-ortodoxa kyrkan försöker få regeringen att anta ännu skarpare antihomo-lagar än i dag, så borde väl nästan EFS och Svenska kyrkan ha tagit initiativet till en brytning? Problemet är väl nu att det närmast är vi själva som bidragit till polariseringen – som nu riskerar drabba hbt-personer m.fl. utsatta grupper i Etiopien – genom att sitta alltför stilla i båten när de mest tokiga queerläror bröt igenom i vårt land (jag ska inte än en gång räkna upp allt som äktenskapsdeformen 2009 i praktiken medför). I väst blir vi könsneutrala in absurdum, och det finns inte längre ens ett ord för förbundet man-kvinna, inte ens i kyrkan! Och i öst och syd stiftas och/eller bevaras drakoniska lagar mot hbt-personer. Der Teufel lacht dazu.

  Nej, det är inte mesigt att försöka göra det bästa av situationen, Björn. Men det är mesigt att inte tala klarspråk med BÅDE ledningen för Mekane Yesus-kyrkan OCH ledningen för vår egen Svenska kyrka. Jag är rädd att det vi säger till MY:s ledning inte är riktigt redovisningsbart för SvK:s ledning (och vice versa). Men jag hoppas att jag har fel och att vårt tal är ”ja, ja” och ”nej, nej”.

  Svara
 7. Anonymous

  Detta är ju den enda möjlighet till dialog som vi har så därför tänkte jag ta upp några saker.Budbäraren kom precis och Erika Cyrillus ledare med frågan ”Vad vill SVK med EFS” är huvudet på spiken.Klara kyrka kan bidra till svaret och lösningen.
  Vi har alla förbluffats över att program om kristenheten fått fantastiskt utrymme i SVT.
  ”The Bible” överraskade verkligen. Komprimerat men totalt bibeltroget och med en dramatik som den bästa thriller med mycket blod och patriarkalt.Detta var en bekräftelse för oss kristna och för de som tyckt att kristendomen var tråkig och ointressant måste det ha blivit en positiv chock !

  Anders Bergstedt

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *