Rösta eller inte rösta

Är det meningsfullt att rösta i kyrkovalet på söndag? Är det viktigt?
Bland EFS medlemmar finns säkert delade meningar: Här finns allt från ledamöter i kyrkomötet och bärande ledamöter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd till sådana som tycker att kyrkan är för förfallen för att man skulle engagera sig – eller ens vara medlem.

Svenska kyrkan rör sig mot att vara ett samfund bland andra. Det är en lång process och än har kyrkan medlemmar, inflytande och resurser som inte går att jämföra med någon annan kyrka i Sverige. Rätt använt kommer det under i varje fall årtionden framåt ha betydelse för till exempel diakoni, samhällsengagemang, integration (?) och verksamhet på t.ex. fängelser, sjukhus och högskolor. Det är skäl nog att engagera sig kyrkopolitiskt.

Kyrkan är på väg in i en ny struktur. I samarbetskyrkorna mellan EFS och Svenska kyrkan finns på sina håll en oro för vad det kommer att innebära för samarbete och ekonomi. När kyrkofullmäktige endast ska väljas till pastoratsnivån och dessa sedan ska utse församlingsråden i församling, så blir det väldigt viktigt vilka som blir valda. Att församlingsråden kommer att bestå av personer som är engagerade i kyrkans inre liv – och som kanske har en förståelse för EFS roll och kallelse – kan betyda väldigt mycket för vad som händer lokalt. Detta är skäl nog att gå till valbåsen och välja de personer – och partier – som man tror bäst tar ansvar för kyrkans missionsarbete i vårt land.

Kyrkan har kommit till genom att människor kommit till tro på Jesus Kristus och samlats kring honom. Kyrkans väsen är att gestalta Guds närvaro i världen och att förkunna evangeliet om Jesus i ord och handling. De politiska partierna kan vara – och är –  redskap för Guds skaparhand. Men de har i sina ideologier och uppdrag varken missionshjärtat eller missionuppdraget. Jesus var varken sosse eller kristdemokrat.  Enligt min mening så är det därför opolitiska nomineringsgrupper som vill ha en Jesus- och missonsinriktad kyrka som behöver få mer makt som kyrkan nu styrs. Det är bra att människor med en personlig kristen tro – och gärna EFS-are – i de politiska grupperna blir invalda i kyrkans organ. Att få in de rätta personerna är en viktig strategi. Men det är lika viktigt att stärka de grupper som har ett centralt och missionerande fokus. De har många företrädare som är lämpliga som förtroendevalda.

Rösta på alla nivåer på söndag. Själv låter jag val av personer få styra mer lokalt än på högre nivåer. Och så ser jag fram emot den dag när det bara är opolitiska nomineringsgrupper i Svenska kyrkan och mer personval.

 

2 reaktion på “Rösta eller inte rösta

 1. Anonymous

  Helt rätt Stefan ! Nästa gång måste det bli enbart personval.Jag tror dock att det finns en stor rädsla inom SVK för att deras trygga anställningar och strukturer skall förändras om man satsar på ”kärnverksamheten” som numera blivit en bisak.

  Anders Bergstedt

  Svara
 2. Andreas Holmberg

  Håller med dej om den sista meningen, Anders. Men enbart personval är väl ändå lite tveksamt? Finns det inte naturliga, kyrkligt relevanta grupperingar när de politiska partierna (förhoppningsvis) lämnar scenen? Eller ska vi inte låtsas om att vissa är radikala liberalteologer medan vissa faktiskt står upp för det allra mesta i den evangelisk-lutherska bekännelsen? Måste inte de enskilda personer som väljs in ändå söka sej samman med likasinnade för att driva tydlig opposition eller om möjligt säkra majoriteter i viktiga omröstningar?

  F.ö. undrar jag om det är (S):s och (C):s obehöriga inflytande som gör att vi i nuläget knappt har en enda ärkebiskopskandidat som kan svara ett rakt och entydigt ja på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger. (Vår Ragnar sa visserligen ”mitt första svar är ja”, som om det funnes något andra och tredje svar som inte vore ”ja!”).

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *